Promo reklam

Təsvir

Promo məhsullar strateji vacib məqamlarda daha aktiv istifadə olunur. Onlar müvafiq maddi və yaxud digər gəlirlər gətirir (reklam və inkişaf üçün). Məsələn, bayram qabağı reklam aksiyaları zamanı və s. Birbaşa gəlir gətirməsədə bu cür reklam növü hər hansı bir məhsulun daha çox satışına gətirib çıxarır.

Gördüyümüz işlər