Billbordlar

Təsvir

Reklam agentliyi *mono* sizə bakinın müxtəlif yerlərində bilbord,skroller, monitorlarda reklam təklif edir. Billbordlar – çöl reklam obyektləridir.

Billbordların çapı müxtəlif strukturlu materiallarda həyata keçirilir. Monoreklam şirkətidə İri formatlı printerin köməyi ilə böyük ölçülü bannerlərin yüksək keyfiyyətli çapını etmək mümkündür. Dizaynerlərimiz Sizin gördüyünüz işə uyğun olaraq kreativ konsepsiyaya malik olan bannerlərin işlənməsinə köməklik göstərəcək. Çap olunmalı bannerin keyfiyyətinə xüsusi kompüter vasitəsi ilə nəzarət olunur. Billbordlar üçün iri formatlı çapların hal-hazırda müasir çöl reklamların işlənməsində böyük rolu var.Mono reklam sizə boş bilbordlarin yerini müəyyən etməkdə yardımcı ola bilər

Gördüyümüz işlər